Skip to content

 

Haia! Gobeithio’ch bod chi’n cadw’n iach ac yn brysur yn ystod y cyfnod od yma. Mae’n rhyfedd ein bod ni ddim yn gwneud y pethau arferol amser yma’r flwyddyn, fel cyhoeddi tonau’r lein-yp, trefnu digwyddiadau fringe rhyfeddol neu ddathlu gigs lansio yn Clwb. Ni’n gweld isie neud y pethau yma. Gyda hwn, daw’r cyhoeddiad trist bod rhaid i ni ganslo Gŵyl Sŵn 2020.

Doeddwn ni ddim eisiau bwrw ‘mlaen i drefnu gŵyl na fyddai’n debygol o ddigwydd ym mis Hydref, yn gadael pobl i aros am newidiadau munud-olaf. Ni am gipio’r cyfle gorau oll i adeiladu ar y momentwm a sefydlwyd dros y ddwy ŵyl ddiwethaf gan ddarparu digwyddiad arall llawn artistiaid o ar draws y wlad, a thu hwnt . Gyda’r sefyllfa fel y mae, dydy hi ddim yn bosib i ni gyflawni gŵyl fel y hoffem, ac fel ydych chi’n disgwyl.  Mi fydd Ticketweb yn cysylltu â deiliaid tocynnau yn fuan i drefnu ad-daliad.

Mi fydd Gŵyl Sŵn yn ôl yn 2021.

Diolch am aros gyda ni dros y cyfnod caled yma. Ni gyd wedi gweld pa mor gyflym mae pethau’n gallu newid, a pha mor agos i’r ymylon y mae llawer o’n gigfannau. Plîs parhewch i gefnogi’n gigfannau – mae angen eich cefnogaeth nawr yn fwy nag erioed. Ni fyddai Gŵyl Sŵn, a llwyth o’r gŵyliau aml-gigfan eraill ar draws y DU, yn bodoli heb y gigfannau anhygoel sydd gennym. Pan fo’r gwyliau yn dychwelyd, rhaid gwneud yn siŵr bod pob gigfan yn dychwelyd hefyd, yn barod i agor. Ewch i http://www.saveourvenues.co.uk/ i weld sut allwch helpu. Fel arfer, cadw’ch yn ddiogel a chadwch mewn cysylltiad.

Tîm Sŵn