16.10.20
-18.10.20

CWESTIYNAU A GWYBODAETH

CYFFREDINOL

C. Ble mae Gŵyl Sŵn?
A. Mae Gŵyl Sŵn yn cael ei chynnal mewn amryw o leoliadau yng nghanol Caerdydd.

C. Pryd mae Gŵyl Sŵn?
A. Mi fydd Gŵyl Sŵn yn digwydd rhwng 16eg – 18fed o Hydref

TOCYNNAU

C. Ble alla’i brynu fy nhocyn?
A. YMA

C. Oes modd prynu tocyn diwrnod ar gyfer yr ŵyl?
A. Mi fydd tocynnau diwrnod yn mynd ar werth yn hwyrach ymlaen yn y flwyddyn.

C. Oes modd prynu tocyn lleoliad ar gyfer yr ŵyl?
A. Does dim tocynnau lleoliad ar gael.

AMSERLEN

C. Pwy sy’n chwarae Gŵyl Sŵn eleni?
A. Nid yw’r artistiaid wedi cael eu cyhoeddi eto. Ymunwch a’r cylchlythyr i wybod y diweddaraf!

LLEOLIADAU

C. Pa leoliadau sydd yn cael eu defnyddio eleni?
A. Mi fyddw’n ni’n cyhoeddi’r lleoliadau yn agosach at yr ŵyl.

C. Oes yna gyfyngiad oedran i’r ŵyl?
A. Mae’r holl ŵyl yn 18+ mi fydd yn rhaid dangos ID wrth y drws i’r tîm diogelwch.

CYMRYD RHAN

C. Oes modd gwneud cais i chwarae yng Ngŵyl Sŵn eleni?
A. Os oes diddordeb gyda chi i chwarae yn yr wyl eleni, ebostiwch swnfest@clwb.net

C. Oes modd ysgrifennu am Ŵyl Sŵn eleni?
A. Anfonwch e-bost i ni!