Skip to content

FAQ

CYFFREDINOL

Ble mae Gŵyl Sŵn?
Mae Gŵyl Sŵn yn cael ei chynnal mewn amryw o leoliadau yng nghanol Caerdydd.

Pryd mae Gŵyl Sŵn?
Mi fydd Gŵyl Sŵn yn digwydd rhwng 21ain-23ain o Hydref.

TOCYNNAU

Ble alla’i brynu fy nhocyn?
Fan hyn!

Oes modd prynu tocyn diwrnod ar gyfer yr ŵyl?
Mae modd prynu tocyn diwrnod fan hyn.

Oes modd prynu tocyn i gigfannau unigol ar gyfer yr ŵyl?
Does dim tocynnau ar gyfer gigfannau unigol ar gael.

Ga’i gasglu band garddwn fy ffrind?
Rydym yn gweithredu polisi llym o osod bandiau garddwn ar arddyrnau cwsmeriaid yn y gyfnewidfa docynnau. Mae hyn yn sicrhau nad yw ymwelwyr yr ŵyl yn colli eu band garddwrn wrth iddynt gerdded o leoliad i leoliad.

Oes rhaid i mi brintio fy nhocyn er mwyn casglu fy mand garddwn?
Nagoes. Mae modd dewis yr opsiwn e-docyn wrth brynu tocyn o Ticket Web. Dewch a’r e-docyn ar eich ffôn symudol ar y diwrnod.

Sut ydw i’n casglu fy mand garddwn?
Mae modd casglu eich band garddwn o’n Swyddfa Docynnau gyda’ch e-docyn neu tocyn wedi’i brintio.

Ble ydw i’n casglu fy mand garddwn?
Yn y Swyddfa Docynnau sydd yn Tramshed* ar ddydd Gwener ac yn Tiny Rebel** ar ddydd Sadwrn a dydd Sul.
* Tramshed, Clare Rd, Caerdydd CF11 6QP
** Tiny Rebel, 25 Westgate St, Caerdydd CF10 1DD.

Beth yw oriau agor y Swyddfa Docynnau?
Dyma ein oriau agor eleni:
Dydd Gwener @ Tramshed – 16:30 – 21:00
Dydd Sadwrn @ Tiny Rebel – 11:30 – 21:00
Dydd Sul @ Tiny Rebel – 11:30 – 18:00

Fi methu dod i Sŵn bellach, oes modd cael ad-daliad?
Yn anffodus does dim modd cyfnewid tocynnau na chwaith cael ad-daliad.

AMSERLEN

Pwy sy’n chwarae Gŵyl Sŵn eleni?
Dyma pwy sy’n chwarae hyd yn hyn. Mae modd tanysgrifio i’n cylchlythyr er mwyn cael y newyddion diweddaraf ar gyhoeddiadau newydd.

Ble alla’i ddod o hyd i amserlen yr ŵyl?
Mi fyddw’n ni’n cyhoeddi’r amserlen lawn yn agosach i’r ŵyl. Mae modd ffeindio diwrnod perfformio’r artist fan hyn.

LLEOLIADAU

Pa leoliadau sydd yn cael eu defnyddio eleni?
Mi fyddw’n ni’n cyhoeddi’r lleoliadau yn mis Medi.

Oes yna gyfyngiad oedran i’r ŵyl?
Mae’r holl ŵyl yn 18+ a mi fydd yn rhaid dangos ID wrth y drws.

HYGYRCHEDD

Ydy’r lleoliadau yn addas ar gyfer cadair olwyn?
Yn anffodus, nid yw pob lleoliad yn addas ar gyfer cadair olwyn. Rydym yn trio defnyddio lleoliadau addas er mwyn sicrhau bod pawb yn gallu mwynhau Gŵyl Sŵn. Mi fyddw’n ni’n cynnwys gwybodaeth bellach am y lleoliadau yn agosach i’r ŵyl.

TEITHIO + PARCIO

Ble alla’i barcio?
Mae modd ffeindio meysydd parcio fan hyn.

Oes modd parcio a theithio?
Mae Caerdydd yn rhedeg bysiau o dri maes parcio tu allan i ganol dinas Caerdydd. Am fwy o wybodaeth, dilynwch y linc yma.

Pa drafnidiaeth gyhoeddus sydd ar gael yng Nghaerdydd?
Mae modd cynllunio eich taith fan hyn neu beth am ddefnyddio OVO Bike

IECHYD A DIOGELWCH

Beth yw eich polisi iechyd a diogelwch?
Mae modd darganfod mwy am bolisïau iechyd a diogelwch pob lleoliad o’i gwefannau.

CYMRYD RHAN

Oes modd gwneud cais i wirfoddoli yng Ngŵyl Sŵn eleni?
Oes! Mae modd gwneud cais fan hyn.

Oes modd gwneud cais i chwarae yng Ngŵyl Sŵn eleni?
Yn anffodus mae ceisiadau i chwarae wedi cau eleni.

Oes modd ysgrifennu am Ŵyl Sŵn eleni?
Anfonwch e-bost i ni!