Ynys

Prosiect newydd Dylan Hughes (gynt o Race Horses) yw Ynys. Mae gwrando ar Ynys yn teimlo fel mynd ar bererindod braf, mewn car vintage llawn mixtapes seicadelig, meddal a hiraethus. Mae’r casgliad newydd yma o ganeuon yn seiliedig ar gannoedd o syniadau nath Dylan recordio gyda’i lais dros y pedwar mlynedd diwethaf. Mae dawn Dylan Hughes i ddyfeisio alawon perffaith yn dod i’r amlwg wrth wrando ar unrhywbeth mae wedi recordio, a mae’r aros hir am gerddoriaeth newydd gan yr artist yma wedi bod werth bob eiliad.

Ymunwch a chylchlythyr Sŵn islaw…