We’ve Launched Sŵn Fringe!

Ni’n hapus iawn i gyhoeddi bod Sŵn 2019 yn dod gyda llond llaw o ddigwyddiadau bach rhyfedd i arwain at y penwythnos!

Dyma be ni’n meddwl gan ryfedd:

Edd Clemas yw ceidwad yr hot sauce yma yng Nghaerdydd (Double D’s Hot Sauce yw’r enw a ma’ fe’n fendigedig) ac mi fydd e’n tollti’r hot sauce yma dros wings bendigedig Tiny Rebel, tra bo’ chi yn trio canu Ceidwad y Goleudy gan Bryn Fôn. Peidiwch â phoeni, fi’n siwr bydd digon o laeth tu ôl i’r bar os bod angen.
Beth? Karaoke Saws Poeth Double D
Pryd? 19:00 | 16.10.19
Ble?
Tiny Rebel

Mi fydd Jimmy Watkins o Running Punks yn eich tywys chi ar hyd lwybrau rhedeg hyfryd Caerdydd. Byddwch yn barod i chwysu ac i gael eich pyls nol fyny ar ôl yr holl crowd surfing o’r noson cynt ac fi’n siwr fyddwch chi’n barod am ddiwrnod llawn cerddoriaeth.
Beth? Rhedeg gyda Running Punks
Pryd? 09:30 | 19.10.19 + 20.10.19
Ble?
Tu fas i Clwb Ifor Bach

Mae’r legends Potter a Potter (ddim yn perthyn) yn mynd yn erbyn Tom a Dyl (dydy’n nhw ddim yn perthyn, ond ma’ nhw basically yn frodyr) yn y cwis mawr cerddorol. Dychmyga’ Ryan a Ronnie yn erbyn Sali Mali a Jac y Jwc (mae lan i chi pwy yw pwy) ychwanegwch chydig o ffeithiau cerddorol i fewn a dyna chi, eich nos Lun perffaith.
Beth? Cwis Miwsig Gŵyl Sŵn: Potter & Potter vs Tom & Dyl
Pryd? 19:00 | 14.10.19 
Ble?
Nos Da

Ma’ llwyth o ddigwyddiadau Fringe arall gyda ni’n digwydd cyn ac yn ystod Sŵn!

Ewch yma i weld y rhestr llawn.