Gwirfoddolwch yng Ngŵyl Sŵn 2019

Ni’n edrych am wirfoddolwyr yng Ngŵyl Sŵn eleni, ac mae yna lwyth o gyfleoedd ar gael! 
Gwirfoddolwyr Sŵn yw calon yr ŵyl. Chi fydd wynebau cyntaf bydd rhan fwyaf o’n cwsmeriaid yn eu gweld ac mae gwaith y gwirfoddolwyr yn hanfodol er mwyn sicrhau bod yr ŵyl yn rhedeg yn esmwyth. 

Os ydych chi’n gwirfoddoli yng Ngŵyl Sŵn eleni, fe gewch chi’r cyfle i weithio gydag unigolion blaenllaw’r diwydiant cerddorol, mi fydd cyfle i gwrdd â llwyth o bobl newydd sydd hefyd yn caru cerddoriaeth, a bydd siawns i chi wella eich sgiliau yn y maes digwyddiadau sydd o ddiddordeb i chi. Hefyd, fe gewch chi fand garddwn penwythnos ar gyfer yr ŵyl, i chi allu mwynhau’r wledd o gerddoriaeth sydd ar gael yn ystod eich amser sbâr!
 

Dyma beth ddwedodd Elan a Wil, gwirfoddolwyr Sŵn 2018, am eu profiad blwyddyn diwethaf:

 

Swnio’n dda? Dewiswch rôl gwirfoddoli islaw a chwblhewch cais!