Vistas

Cyflwynir i chi sŵn ifanc a newydd o Gaeredin – Vistas yw’r tri dyn ifanc sy’n ysgrifennu caneuon pwerus, bywiog a catchy gyda llais ffalseto arbennig Plike Robertson. Mae ei sengl ddiweddaraf Eighteen yn gân syfrdanol arall, yn profi pam eu bod yn symud o fand sy’n cefnogi i fand sy’n teithio o gwmpas y byd. 

Ymunwch a chylchlythyr Sŵn islaw…