O’Neills

ONeills mono

Ail leoliad mwyaf y rhestr yma, mae O’Neills yn dafarn Gwyddelig stwrllyd ar Heol Eglwys Fair. 

Mae’r ystafell yma wedi bod yn allweddol i gymaint o atgofion melys i Swn dros y blynyddoedd, o set parti cau Swn yn 2016 i set orlawn Buzzard Buzzard Buzzard llynedd. 

Mae O’Neills wedi profi ei hun i fod yn gigfan arwyddocaol i Swn a ni methu aros i weld Beth ddigwyddith yna eleni!

https://www.oneills.co.uk/