Twin-Peaks

Gwefan Twin Peaks yw twinpeaksdudes.com, sy’n rhoi syniad i chi o’r vibes ymlaciol, hapus a phositif sydd ar gael gan y band yma. Wedi’i ffurfio yn Chicago gan griw o bobl ifanc, dechreuodd Twin Peaks greu cyffro a chynnwrf wrth berfformio mewn house-parties gyda’u sŵn sy’n gyfuniad perffaith o roc garej a pop twyllodrus a phwerus. Fel y gwelir yn eu fideos cerddoriaeth lo-fi swynol, mae Twin Peaks yn fand sy’n gyfforddus wrth lowncio cwrw ac ysgrifennu llythyron cariad, weithiau’n Replacements, weithiau’n Stones, weithiau’n Killers ond eto’n 100% Twin Peaks.

Ymunwch a chylchlythyr Sŵn islaw…