Threatmantics

Gyda presenoldeb cyson a chryf yma yng Nghaerdydd am dros 10 mlynedd, fel Terminator gyda help y fiola, ni fydd Threatmantics yn stopio. Byth.

Ers esblygu’n raddol dros y blynyddoedd, mae’r lein-yp wedi setlo nawr ar Heddwyn, Huw, Andrew a Graf, a mae nhw’n llwybro’u ffordd gyda roc a rôl ramshackle sy’n neidio rhwng chwedlau gwerin, drôn fiola a thrash gitâr. 

Ymunwch a chylchlythyr Sŵn islaw…