Sŵn Mixer

SwnMixer2

Bydd Gŵyl Sŵn 2018 yn croesawu rhai o sefydliadau allweddol y diwydiant cerddoriaeth am brynhawn o sesiynau un-i-un a rhwydweithio. Bydd yn rhoi cyfle i artistiaid newydd a’r rheiny sy’n gweithio yn y diwydiant cerddoriaeth yng Nghymru i drafod eu crefft gydag arweinwyr y diwydiant, a sut i wneud y gorau o’u cerddoriaeth.

Os ydych chi’n gerddor, perfformiwr, ysgrifennwr caneuon, cyfansoddwr, label recordio neu’n gweithio mewn cerddoriaeth yng Nghymru, dewch i ofyn y cwestiynau llosg hynny am sut y gallwch wneud y mwyaf o’ch cerddoriaeth.
Mynnwch y diweddaraf am eich gyrfa gerddorol, breindaliadau, hawliau, cyllid, yswiriant, dosbarthiad digidol a mwy.

Yn ymuno â ni am y diwrnod fydd Cyngor Celfyddydau Cymru, Horizons Launchpad, The MU, PPL, PRS for Music, PRSF PYST.

Cliciwch yma i archebu eich sesiwn

Bydd y digwyddiad Sŵn Mixer yn cael ei gynnal yn Tiny Rebel, Heol y Westgate, Caerdydd. Dydd Gwener 19 Hydref 2018

2yp tan 5yp – Sesiynau 1 i 1
5yp tan 6yp – Cymdeithasu gyda PPL a PRS for Music