Skip to content

Sesiynau Diwydiant Sŵn

Sadwrn 21.10.23
Tramshed Tech
9.30am – 7pm / Am Ddim

Sŵn 2023 yn datgelu Sesiynau Diwydiant: cyfuniad o arloesi a chanllawiau ymarferol i oleuo a bywiogi’r sin gerddoriaeth Gymraeg. Ym mis Hydref eleni, bydd grŵp amrywiol o arbenigwyr, artistiaid ac arloeswyr yn ymuno â Sŵn, gan gynnig eu harbenigedd a’u mewnwelediad yn yr ŵyl eleni i rymuso cenedlaethau’r dyfodol.

Wedi’i harwain gan Glwb Ifor Bach a Phrifysgol De Cymru, a’i chefnogi gan Gyngor Caerdydd a Bwrdd Cerdd Caerdydd, nod y fenter yw meithrin ac esblygu’r sin gerddoriaeth Gymraeg, gan adleisio gweledigaeth Caerdydd o ganoli cerddoriaeth yn nhwf y ddinas a’i dyheadau Dinas Gerddoriaeth.

Mae pob sesiwn am ddim, a does dim angen tocyn Sŵn i gymryd rhan!

SESIYNAU DIWYDIANT SŴN

SESIYNAU PRIFYSGOL DE CYMRU

SESIYNAU MUSIC MANAGER FORUM