Swimming Tapes

Roedd gan Swimming Tapes agenda glir o’r diwrnod cyntaf. Ffurfiodd y band pan symudodd pedwar ffrind, Louis Price, Robbie Reid, Paddy Conn a Jason Hawthorne o Ogledd Iwerddon i Lundain a chwrdd â’r drymiwr, Andrew Evans. Wedi’i dylanwadu gan amryw o gerddorion, o felodïau ddiymdrech, hawddgar, hafaidd The Beach Boys i gymhlethdod gitars Real Estate, mae sŵn Swimming Tapes yn unigryw ac yn hollol ddigamsyniol.

Ymunwch a chylchlythyr Sŵn islaw…