Social Contract

Ffurfiwyd Social Contract arlein gan Josh a Scott Roach tra bu Josh yn chwilio am dŷ yn Llundain. Gan fod cariad at gerddoriaeth yn gyffredin rhwng y ddau, dechreuon nhw ysgrifennu caneuon oedd yn adlewyrchu’r math o awyrgylch yr oedden nhw’n byw ynddi. Gyda’r bwriad o berfformio’n fyw, daethon nhw o hyd i ddau gerddor Bisqu Wemyss (drymiau) a Chris Coward (bass). Yn rhan o label Beatnik Creative, mae’r pedwarawd o Dde Llundain yn paratoi at ryddhau eu EP newydd ‘Common Tongue’ yn hwyrach yn y Gwanwyn, gan sicrhau mae nhw yw un o’r bandiau amgen mwyaf cyffrous sydd o gwmpas ar hyn o bryd.

Ymunwch a chylchlythyr Sŵn islaw…