Silverbacks

Yn wreiddiol o Ddulyn, mae Silverbacks yn gyffrous, gan eu bod yn cynnig roc dan ddylanwad Efrog Newydd yn ei ffordd unigryw a thrafferthus ei hun. Ar ôl stopio ysgrifennu caneuon yn eu hystafelloedd gwely, daeth y pump aelod at ei gilydd, gan gynnwys y dau frawd Killian a Daniel O’Kelly, i greu cerddoriaeth sydd â phwyslais enfawr ar eiriau doniol a sych Daniel gan ychwanegu gitars trwm ac egnïol ar eu pennau.

Ymunwch a chylchlythyr Sŵn islaw…