PIGS PIGS PIGS PIGS PIGS PIGS PIGS

Mae wedi bod yn wych gwylio Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs yn dringo’n gadarn i’r uchelfannau, yn gwerthu pob tocyn i sawl lleoliad enfawr, heb aberthu un fodfedd o drymder. Yn allwedd hanfodol i sîn gerddoriaeth chwyslyd a chynhyrchiol Newcastle – mae’r prif leisydd, Matt Baty wedi rhyddhau Lower Slaughter, Terminal Cheesecake a mwy ar ei label Box, mae na ddau fochyn arall yn chwarae ym mand Richard Dawson –  Mae Pigsx7 wedi bod ennyn eu parch yn fyw ers rhai blynyddoedd bellach ac erbyn hyn yn cael ei addoli gan y dorf trwy’r sgrechfeydd metelig a’i riffs tywyll. Mae eu LP diweddaraf King of Cowards yn cyddwyso’r holl ofid ewfforig mewn i ymosodiadau dinistriol. Byddwch yn barod i fwynhau cael ei lladd gan y Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs. 

Ymunwch a chylchlythyr Sŵn islaw…