Papur Wal

Yn un arall ar frig rhestr Recordiau Libertino o fandiau, mae’r band o Gaerdydd-via-Gogledd-Cymru wedi maestroli eu vibes slacyr roc, wrth rhyddhau sawl sengl sy’n eistedd yn gyfforddus ar y sbectrwm roc. Mae eu trac diweddaraf ‘Mae’r Dyddiau Gwell i Ddod’ yn arddangos y band ar eu gorau – nodau gitar araf, aneglur a fuzzy, gyda llais ymlaciol a diog yn clasio a chwalu yn erbyn ei gilydd mewn cyfnod byr a sydyn, Pavement cynnar yn cyfarfod â Dinosaur Jr. 

Ymunwch a chylchlythyr Sŵn islaw…