Pagan-Wanderer-Lu

Artist lleol sydd wedi bod ar y sin ers blynyddoedd, mae Pagan Wanderer Lu (anagram o enw’r cyfansoddwr; Andrew Paul Regan) yn cyfuno ffraeth, hiwmor, doethineb a chawl blasus o synau gwerin ag analog synths. Mae’r gerddoriaeth yn chwareus a hynod o fachog ag amrwd sydd wirioneddol yn dangos potensial agwedd rhagweithiol a dulliau DIY. 

Ymunwch a chylchlythyr Sŵn islaw…