Owain-Felstead

Tra’n gorffen ei arholiadau TGAU, cyrhaeddodd Owain Felstead rownd derfynol mewn cystadleuaeth cyfansoddi cenedlaethol. Mae’r dyn ifanc o Gaerdydd yn dalentog tu hwnt ac yn gallu troi ei law at grefftio tracs yn hawdd ers rhai blynyddoedd bellach. Yn bell o fod yn fysgiwr gwael yn canu trwy amp rhad, mae’r canwr/cyfansoddwr yn rhoi perthnasau o dan y chwydd wydr wrth ganu ac yn creu cynhyrchiad pop fodern o gwmpas ei lais moethus a hyderus. Yn perfformio ar ben ei hun, neu’n ysgrifennu tracs anhygoel i bobl eraill, mae dyfodol Felstead yn edrych yn ddisglair. 

Mae Owain Felstead yn rhan o Forté 2019.

Ymunwch a chylchlythyr Sŵn islaw…