Nilufer-Yanya

Mae Nilüfer Yanya wedi bod yn cyfansoddi caneuon yn ei phen ers yn chwe mlwydd oed, ac wedi bod yn ysgrifennu caneuon ar y gitar ers yn 12, ond cymerodd hi amser hir iddi fagu hyder i ddangos ei cherddoriaeth i unrhywun. Unwaith iddi ddangos ei gwaith dyma oedd ei hymateb – “Roedd e’n erchyll, nes i garu e”. Mae’n diolch i’w haelwyd a’u theulu greadigol am ei hannog a’i gwthio i ryddhau a pherfformio ei cherddoriaeth. 

Ymunwch a chylchlythyr Sŵn islaw…