Cyhadledd Cerddoriaeth Gŵyl Sŵn

2018_10_25-Swn-Mixer_SimonAyre-1819

17-18 Hydref 2019

Nid mater o roi platfform i gerddoriaeth fyw yn unig yw gŵyl Sŵn, mae’n falch o gefnogi pobl ifanc sy’n edrych i’w gwneud yn y diwydiant cerddoriaeth. Rydym wedi partneru â Phrifysgol De Cymru i gyflwyno digwyddiad diwydiant deuddydd wedi’i guradu gan Complete Music Update (CMU).

Mae’r digwyddiad yn dod ag artistiaid, y gymuned gerddoriaeth a myfyrwyr ynghyd ar gyfer rhaglen ddeuddydd i ysbrydoli’r rhai sy’n edrych i ddatblygu gyrfa yn y diwydiant cerddoriaeth.

O farchnata’ch hun i ddod o hyd i’r partneriaid cywir, bydd y diwrnod yn darparu sylfaen cadarn a chyfle rhwydweithio delfrydol i’r rhai sy’n ystyried gyrfa mewn cerddoriaeth.

Disgwyliwch drafodaethau panel, holi ac ateb a chyflwyniadau gan dros 20 o weithwyr proffesiynol y diwydiant a fydd yn rhannu eu profiadau a’u cyngor ar sut i adeiladu a chynnal gyrfa mewn cerddoriaeth.

“The music industry is turning round a more prosperous corner and with its spotlight on the value of music Cardiff is at the forefront of that change. It’s an exciting time for USW to host the SWN Conference at our Atrium Campus and we can’t wait to share the program with the City. The event will  provide an important forum to educate, inspire and celebrate the sector in Wales. Whether you are developing a creative career, music business enterprise or studying for a qualification the SWN Conference will help support you with the skills and networks you need.” Lucy Squire USW Head of Music

“Having worked with Sŵn on educational projects in the past, we’re really excited to step up our involvement this year by helping to curate the conference side of the proceedings. The music business continues to evolve at quite a pace and CMU’s job is to help artists, songwriters and everyone working in music to navigate and understand all the latest trends and developments. That’s what we’ll be doing at Sŵn this October via a day of workshops and a day of debates, helping delegates get to grips with the business of music: locally, nationally and on a global level too.”  Chris Cooke CMU

Beth i ddisgwyl

ADEILADU GYRFA

 • sut mae’r ecosystem cerddoriaeth ddigidol yn gweithio
 • pa bartneriaid y bydd eu hangen arnoch chi ar hyd y ffordd
 • sut i neud yn siwr bod neb yn cymryd mantais ohonoch

ADEILADU CYNULLEIDFA A MOMENTWM

 • sut i wneud i’ch sioe fyw ennyn diddordeb cynulleidfaoedd a hyrwyddo’ch gyrfa
 • pa promo sy’n gweithio a phryd i wario arian
 • sut i ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol i’w botensial llawn
 • beth yw direct-to-fan a sut mae’n gweithio
 • data: beth sy’n bwysig a beth yw metrigau gwag

CYNALIADWYEDD A HIRHOEDLEDD

 • sut i greu sîn leol
 • mapio’r diwydiant yng Nghymru
 • tapio’r diwydiant
 • sut mae pawb yn chwarae rhan i yrru llwyddiant
 • pa gyfleoedd sydd ar gael i fusnesau creadigol / cerddorol yng Nghymru
2018_10_25 Swn Mixer_SimonAyre-1819
Swn-Sessions---Timetable
Thursday Eve Mixer