Lauran-Hibberd

Bag o siwgr gyda digon o hoelion, mae cerddoriaeth Lauren Hibbard yn dwyllodrus o ddiniwed. Guitar pop caethiwus ceir yma, sy’n drwm gyda hooks a hiwmor. Mae’r artist o Ynys Wyth wedi cael lle ar rhestrau chwarae Spotify a BBC yn barod a mae’n hawdd deall pam gyda’r tracks sy’n byrlymu gyda melodi a ffraeth.

Ymunwch a chylchlythyr Sŵn islaw…