John-Mouse

Ar ol 5 album a baziliwn o sioeau ers dechrau yn 2006, dyw John MOuse ddim yn dangos unrhyw arwyddion o arafu lawr. Mae ei sioeau byw yn hollol adloniadol a difyr. Does dim un darn o ddodrefn mewn gigfan yng Nghaerdydd dyw John MOuse heb ddringo.

Yn gyson yn cydweithio gyda artistiaid eraill, mae John MOuse yn amhosib i gategoreiddio – yn toddi’i ddylanwadau.

Ymunwch a chylchlythyr Sŵn islaw…