Skip to content
WELSH-HOLDING-OnPink

PRIF ŴYL DARGANFOD CERDDORIAETH CYMRU.

CYNLLUNIAU TALU

Eleni ry’n ni wedi cyflwyno cynlluniau talu, fel bod modd i chi dalu am eich tocynnau mewn rhandaliadau. Bydd angen i’r taliadau gael eu gwneud ar y 1af o bob mis, â’r taliad olaf i’w gymryd ar y 1af o Awst. Y cynharaf y byddwch yn archebu eich tocynnau, y rhataf bydd y rhandaliadau. Gellir dod o hyd i fwy o wybodaeth gan ein cyflenwyr tocynnau, Universe, ar y dudalen check-out

CONCESSION TOCYNNAU

Am y tro cyntaf erioed, eleni ry’n ni’n cyflwyno gostyngiad i bawb sy’n 23 ac iau, ac unrhyw un (o unrhyw oed) sydd mewn addysg bellach. Mae pris y tocynnau yma’n dechrau am gyn lleied â £35. Dangoswch eich ID neu ID myfyriwr yn y Gyfnewidfa bandiau garddwrn wrth sganio eich tocyn.

NEWYDDION

Cofrestrwch i’r cylchlythyr am gyfle i ennill 2 docyn i Gŵyl Sŵn 2024 a mynediad ecsgliwsif i docynnau cynnar Sŵn.