Gwirfoddolwch yn Ngŵyl Sŵn

Gwirfoddolwyr Sŵn yw calon yr ŵyl. Chi fydd wynebau cyntaf bydd rhan fwyaf o’n cwsmeriaid yn eu gweld ac mae gwaith y gwirfoddolwyr yn hanfodol er mwyn sicrhau bod yr ŵyl yn rhedeg yn esmwyth. Fel gwirfoddolwr i Sŵn, mi fyddwch chi’n rhan allweddol o’n gŵyl flwyddyn yma. Gyda thîm ymroddedig o’ch cwmpas o’r foment chi’n cyrraedd, i’r eiliad olaf, ni’n awyddus i greu awyrgylch croesawgar a hapus i’n gwirfoddolwyr ni.

Gwyliwch y fideo i glywed beth ddwedodd gwirfoddolwyr Sŵn 2018 am eu profiad.
 
Eleni, ni wedi creu nifer o deitlau gwahanol ar gyfer pob rôl, er mwyn sicrhau eich bod chi’n cael y profiad orau posib. Trwy wirfoddoli, rydym yn gobeithio cewch chi’r cyfle i weithio ar sgiliau hanfodol a gwella eich gwybodaeth yn y maes rheoli digwyddiadau. Cymerwch olwg dros y teitlau isod er mwyn darganfod pa rôl sydd orau i chi yng Ngŵyl Sŵn eleni ac yna ewch ati i lenwi ffurflen gais i ni ystyried.

gwasanaeth cwsmer

Rydym wedi derbyn y mwyafswm o geisiadau ar gyfer y rôl yma. Os hoffwch wirfoddoli yng Ngŵyl Sŵn, plis ystyriwch y rolau arall wedi’i rhestri. Diolch am eich diddordeb!

(ARGAU)MARKETING

cynhadledd Cerddoriaeth

Rydym wedi derbyn y mwyafswm o geisiadau ar gyfer y rôl yma. Os hoffwch wirfoddoli yng Ngŵyl Sŵn, plis ystyriwch y rolau arall wedi’i rhestri. Diolch am eich diddordeb!

(ARGAU)MARKETING

marchnata

Rydym wedi derbyn y mwyafswm o geisiadau ar gyfer y rôl yma. Os hoffwch wirfoddoli yng Ngŵyl Sŵn, plis ystyriwch y rolau arall wedi’i rhestri. Diolch am eich diddordeb!

(ARGAU)MARKETING

cynhyrchu

Rydym wedi derbyn y mwyafswm o geisiadau ar gyfer y rôl yma. Os hoffwch wirfoddoli yng Ngŵyl Sŵn, plis ystyriwch y rolau arall wedi’i rhestri. Diolch am eich diddordeb!

(ARGAU)MARKETING