Gwirfoddolwch yn Ngŵyl Sŵn

Gwirfoddolwyr Sŵn yw calon yr ŵyl. Chi fydd wynebau cyntaf bydd rhan fwyaf o’n cwsmeriaid yn eu gweld ac mae gwaith y gwirfoddolwyr yn hanfodol er mwyn sicrhau bod yr ŵyl yn rhedeg yn esmwyth. Fel gwirfoddolwr i Sŵn, mi fyddwch chi’n rhan allweddol o’n gŵyl flwyddyn yma. Gyda thîm ymroddedig o’ch cwmpas o’r foment chi’n cyrraedd, i’r eiliad olaf, ni’n awyddus i greu awyrgylch croesawgar a hapus i’n gwirfoddolwyr ni.

Gwyliwch y fideo i glywed beth ddwedodd gwirfoddolwyr Sŵn 2018 am eu profiad.
 
Eleni, ni wedi creu nifer o deitlau gwahanol ar gyfer pob rôl, er mwyn sicrhau eich bod chi’n cael y profiad orau posib. Trwy wirfoddoli, rydym yn gobeithio cewch chi’r cyfle i weithio ar sgiliau hanfodol a gwella eich gwybodaeth yn y maes rheoli digwyddiadau. Cymerwch olwg dros y teitlau isod er mwyn darganfod pa rôl sydd orau i chi yng Ngŵyl Sŵn eleni ac yna ewch ati i lenwi ffurflen gais i ni ystyried.

gwasanaeth cwsmer

Swydd
Gwirfoddolwr Gwasanaeth Cwsmer Gŵyl Sŵn

Rheolwr
Elan Evans / Swyddog y Swyddfa Tocynnau / Cynrychiolwyr y Lleoliadau

Argaeledd
18-20fed Hydref 2019
11y.b. – hwyr
Rhaid bod ar gael i weithio o leiaf dwy allan o’r tair shifft ac i fynychu cyfarfod yn yr wythnos yn arwain i’r ŵyl.

Disgrifiad byr o’r swydd
Fel gwirfoddolwr gwasanaeth cwsmer yng Ngŵyl Sŵn 2019, mi fyddwch yn rhan bwysig o’r ŵyl ar gyfer yr artistiaid, gwesteion a staff y lleoliadau. Mi fyddwch yn derbyn amserlen yn seiliedig ar eich argaeledd. Mi fyddwch yn derbyn hyfforddiant ar y dyfeisiau tocynnau a derbyn gwybodaeth angenrheidiol o flaen llaw.

Cyfrifoldebau

  • Paratoi’r bocs lleoliad swyddfa tocynnau
  • Rhedeg y swyddfa tocynnau ynghyd â’r swyddog
  • Sganio tocynnau digidol/papur a darparu bandiau garddwn i gwsmeriaid
  • Darparu gwybodaeth glir i unrhyw gwestiynau sydd gan y cwsmeriaid
  • Cyfeirio cwsmeriaid i’r lleoliadau
  • Addurno’r lleoliadau
  • Annog cwsmeriaid i danysgrifio i’n cylchlythyr yn y swyddfa tocynnau
  • Gwerthu nwyddau Gŵyl Sŵn
  • Cynrychioli Sŵn mewn modd proffesiynol a chyfeillgar fel pwynt cyswllt gyntaf y cwsmeriaid

Sgiliau perthnasol

  • Sydd â peth profiad gwasanaethau cwsmer blaenorol
  • Diddordeb mewn digwyddiadau a gwyliau
  • Gallu cadw at amser
  • Sgiliau cyfathrebu ardderchog
  • Dealltwriaeth sylfaenol o Gaerdydd (yn ddaearyddol)

Beth allech chi ennill o’r profiad

  • Sgiliau trefnu
  • Rheoli digwyddiadau / lleoliadau
  • Sgiliau gweithio fel tîm
  • Sgiliau cyfathrebu

cynhadledd Cerddoriaeth

Swydd
Gwirfoddolwr Cydlynydd Digwyddiadau yng Nghynhadledd Cerddoriaeth Gŵyl Sŵn 2019

Rheolwr
Cydlynydd y Gynhadledd / Cynrychiolwyr y Lleoliadau

Argaeledd
17 Hydref 2019: 9y.b – 6y.h / 5y.h – 9y.h
18 Hydref 2019: 9y.b – 6y.h
Rhaid bod ar gael i weithio o leiaf dwy allan o’r tair shifft ac i fynychu cyfarfod yn yr wythnos yn arwain i’r ŵyl.

Disgrifiad byr o’r swydd
Fel gwirfoddolwr Cynhadledd Cerddoriaeth Gŵyl Sŵn 2019, mi fyddwch yn rhan bwysig o’r ŵyl ar gyfer y gwesteion a staff y lleoliadau. Mi fyddwch yn derbyn amserlen yn seiliedig ar eich argaeledd.

Cyfrifoldebau

 • Croesawu’r gwesteion ar y dydd
 • Darparu gwybodaeth yn glir i unrhyw gwestiynau
 • Cynorthwyo’r Cydlynydd y Gynhadledd pryd bynnag bod angen
 • Cynorthwyo gyda gwisgo / ddadwisgo’r ystafelloedd
 • Cwrdd ag unrhyw siaradwyr neu panelwyr i sicrhau dealltwriaeth o ble ddylen nhw fod a phryd
 • Cynrychioli Sŵn mewn ffordd broffesiynol a chyfeillgar fel y pwynt cyswllt gyntaf i ran fwyaf o’r gwesteion
 • Sicrhau’r bod y dydd yn rhedeg yn llyfn

Sgiliau Perthnasol

 • Profiad o weithio mewn digwyddiadau tebyg (delfrydol, ond nid yn angenrheidiol)
 • Diddordeb mewn digwyddiadau a gwyliau
 • Amseru da
 • Dull gweithredu rhagweithiol er mwyn adnabod problemau cyn iddynt godi
 • Sgiliau cyfathrebu ardderchog

Beth allech chi ennill o’r profiad

 • Sgiliau trefniadol
 • Rheoli digwyddiadau / lleoliad
 • Datrys Problemau
 • Sgiliau Cyfathrebu

marchnata

Rydym wedi derbyn y mwyafswm o geisiadau ar gyfer y rôl yma. Os hoffwch wirfoddoli yng Ngŵyl Sŵn, plis ystyriwch y rolau arall wedi’i rhestri. Diolch am eich diddordeb!

(ARGAU)MARKETING

cynhyrchu

Swydd
Gwirfoddolwr Cynhyrchu Sŵn

Rheolwr
Oliver Miles / Swyddog Technegol y Lleoliad / Cynrychiolwyr y Lleoliadau

Argaeledd
18-20fed Hydref 2019
11y.b. – hwyr
Rhaid bod ar gael i weithio o leiaf dwy allan o’r tair shifft ac i fynychu cyfarfod yn yr wythnos yn arwain i’r ŵyl.

Disgrifiad byb o’r swydd
Fel gwirfoddolwr cynhyrchu yng Ngŵyl Sŵn 2019, mi fyddech yn rhan bwysig o’r ŵyl i artistiaid, cynulleidfaoedd a staff y lleoliadau. Mi fyddech yn derbyn lleoliad penodol o flaen llaw yn dibynnu ar eich dewis o faes.

Cyfrifoldebau (yn seiliedig ar eich maes dewisol)

Cyswllt Artist / Rheoli Llwyfan

 • Helpu artistiaid llwytho offer â backline
 • Casglu backline a’u cadw’n ddiogel
 • Addurno’r stryd a’r lleoliadau
 • Helpu paratoi pecynnau artistiaid a bocsys lleoliadau

Peirianydd Sain / Goleuo

 • Cynorthwyo’r peirianydd/cynrychiolwyr gyda newidiadau rhwng artistiaid
 • Cysgodi’r peirianydd sain/goleuo
 • Addurno’r stryd a’r lleoliadau
 • Helpu paratoi pecynnau artistiaid a bocsys lleoliadau

Sgiliau perthnasol

 • Gwybodaeth cynhyrchu / technegol sylfaenol
 • Diddordeb yn y maes dewisol
 • Amseru da
 • Sgiliau cyfathrebu da

Beth gallech chi ennill o’r brofiad

 • Datblygu gwybodaeth technegol
 • Rheoli Llwyfan
 • Sgiliau trefniadol
 • Profiad rheoli digwyddiadau / lleoliadau
 • Sgiliau gweithio fel tîm
 • Sgiliau cyfathrebu