Byddwch yn Chwilfrydig yng Nghanolfan Mileniwm Cymru

Mae’r hydref wedi cyrraedd, sy’n meddwl un peth yn unig: bod tymor arall o Berfformiadau i’r Chwilfrydig yng Nghanolfan Mileniwm Cymru ar y gorwel.

Dechreuwch eich tymor chwilfrydig drwy roi cynnig ar ein cyfres o nosweithiau gwaith ar waith rhwng 14 a 19 Hydref. Yn cymryd ysbrydoliaeth o hunangariad, ysgrifennu ffeministaidd Cymreig a bydoedd swrrealaidd celf, iaith a phŵer, mae’r perfformiadau yma’n gyfle perffaith i roi cynnig ar rywbeth newydd. Hefyd, mae pob perfformiad gwaith ar waith yn rhan o gynllun Talwch fel y mynnwch, sy’n meddwl eich bod chi’n gallu archebu am ddim a thalu fel y mynnwch ar y noson.

Nesaf, os ydych chi’n ffan o artistiaid Sŵn Asha Jane, Big Jonie ac Eadyth, byddwch chi mwy na thebyg yn hoffi Hive City Legacy. Yn dod i Gaerdydd dros yr hydref yn dilyn rhediad llwyddiannus yn 2018 yn Roundhouse Llundain, mae Hive City Legacy yn gyfuniad ffrwydrol o acrobateg awyr, bît-bocsio, y gair llafar a dawnsio cyfoes. Disgwyliwch ddychan slic a hiwmor miniog wrth i’r Hive archwilio profiadau merched o liw, gan wynebu materion hil, rhywioldeb ac iechyd meddwl.

HIVE CITY LEGACY

Mae Hive City Legacy yn glanio ar lwyfan Canolfan Mileniwm Cymru rhwng 7 – 9 Tachwedd a gallwch dalu fel y mynnwch ar y noson agoriadol.

Gyda llawer mwy i roi cynnig arnynt – o’r sioe arobryn Cer i Grafu… Sori… Garu! i lwyth o gabaret a chomedi – does dim rheswm i beidio â dod i brofi tymor Perfformiadau i’r Chwilfrydig dros yr hydref.

Ewch i wmc.org.uk i weld manylion Perfformiadau i’r Chwilfrydig ac er mwyn archebu tocynnau.