Skip to content

DIGWYDDIADAU FRINGE GŴYL SŴN

Ni’n hapus iawn i gyhoeddi bod Sŵn 2019 yn dod gyda llond llaw o ddigwyddiadau bach rhyfedd i arwain at y penwythnos! Porwch y digwyddiadau islaw…

Dydd llun 
14.10.19 | 19:00 | Nos Da

Cwis miwsig gŴyl SŴN: POTTER & POTTER VS TOM & DYL

Ar nos Lun, mi fyddwn ni’n ateb yr un cwestiwn mawr (yn o gystal a llond llaw o rhai eraill) – pwy yw’r par o cwis-feistriaid mwya’ pwerus a galluog yng Nghaerdydd? Potter & Potter? Ynteu Tom & Dyl?

Mi fyddwn ni’n dod a’r ddau bâr at eu gilydd i greu un cwis gerddoriaeth – i’w rheoli nhw i gyd…

Mae Potter & Potter wedi bod yn dal y deitl am rhai blynyddoedd nawr, a mae’n hawdd deall pam. Dyw’r ddau yma ddim yn chwarae o gwmpas. Gyda’u gilydd, mae’u ymennydd yn pwyso dwy waith gymaint ag ymennydd arferol person!

Dydd mercher
16.10.19 | 19:00 | Tiny Rebel

Double D’s Hot Sauce Karaoke

Dere i ganu a stwffio dy wyneb gyda llond ceg o’r saws poeth gore yn y byd yn Tiny Rebel ar nos Iau. Dere i ddewis dy hoff gân, a gad i dy ddwylo seimllyd ymlwybro draw at y ‘wings’ (mi fydd ‘vegan seitan wings’ a ‘wings’ cyw-iâr ar gael) a dewisa’ dy ffefryn.

Mae Double D’s, sef Edd Clemas, yn creu saws poeth yma yng Nghaerdydd (mae e hefyd wedi perfformio yng Ngŵyl Sŵn ar sawl achlysur, gyda’r post-rockers, False Hope For The Savage).

Dydd sadwrn + dydd sul
19+20.10.19 | 09:30 | tu fas i Clwb Ifor Bach

Rhedeg gyda RUNNING PUNKS 

Ewch i ol eich sgidiau rhedeg a byddwch yn barod i bwmpio endorffins trwy’ch corff cyn i’r Dydd Sadwrn a Sul ddechrau gyda’r Running Punks; Jimmy a Rhodri! Sefydlwyd Running Punks gan y cerddorion lleol yma fel ffordd o gyfuno eu agwedd punk at fywyd a’u hangerdd dros redeg! Mae sï bod cwpl o’r artistiaid am ymuno hefyd…

DYdd sadwrn
19.10.19 | Kongs

Ping-pong: Herio’r artistiaid

Dyma pam ni yma. Dyma pam chi yma. I chwarae’r gem orau’r byd yn erbyn artistiaid gorau’r byd.    12 mlynedd o Sŵn – ag am hwn ni wedi bod yn aros. Dyma be ni gyd wedi bod yn gweithio tuag at. Os chi yma yn Sŵn i gal “laff”, neu i “fwynhau”, cadwch at y gigs ag arhoswch mas o’n ffordd. Ni o ddifri.

Fringe

trwy’r penwythnos 
18-20.10.19
pob gigfan

RSPB: gadewch i natur ganu

Ni’n cefnogi ymgyrch Let Nature Sing Takeover RSPB Cymru eleni yn Sŵn, yn dathlu synau natur ag amlygu’i cholled. 
 
Dychmygwch y gwanwyn heb gân yr adar. Dychmygwch yr haf heb buzz y gwenyn. Mae 56% o fywyd gwyllt y DU yn dirywio a mae amser yn rhedeg mas. Ni’n helpu i ledaenu’r neges – peidiwch gadael i gerddoriaeth natur stopio.
 
Gwrandewch mas am synau’r adar yn y gigfannau gwahanol ag ymunwch a nhw ar lawr canol Clwb yn ystod Dim Sŵn ar y Nos Sul i ymlacio i synau natur neu i ddawnsio i’w setlist gwyllt nhw.

#LetNatureSing

dydd sul
20.10.19 | Jacob’s Market | 12:00 – 19:00

Heavenly Records yn cyflwyno: A heavenly afternoon

Bydd Heavenly Recordings yn cael Prynhawn Nefolaidd ym Marchnad Jacob’s ddydd Sul rhwng 12yp a 7yh gyda phitsa (yn syth o van Callabrisella!), coctêls mari waedlyd a phum band o’r label. 

Line-up:
Amber Arcades
audiobooks
Katy J Pearson
Raf Rundell
Working Men’s Club

Fringe
Fringe

Trwy’r Penwythnos
18-20.10.19  | Clwb ifor bach + KONGS

Photobooths

Cer a souvenir nol gyda ti o’r photo-booth, mae yna un yn Kongs neu yn Clwb Ifor Bach! Nawr, ni wedi clywed sî bod y ddau bŵth yma wedi’i bartneri fyny trwy ryw fath o hud anesboniadwy, fydd yn eich galluogi i fynd o un lleoliad i’r llall fel Bart yn The Simpson’s Treehouse of Horror VIII. Ond, sî yw hwn, felly pwy ag ŵyr os bod e’n wir…  

Trwy’r penwythnos
18-20.10.19 
Rhaglen

Bingo Sŵn

Gwnewch yn siwr o fflicio nol i gefn y rhaglen wrth ymlwybro dros y penwythnos i ganfod rhai golygfeydd arferol (a prin) sydd ar eich cerdyn Bingo Sŵn! Ticiwch nhw i ffwrdd wrth i chi grwydro. Mi fyddwn ni’n gwobrwyo rhywun gyda 2 docyn i Sŵn 2020 – ewch i’r dudalen am fwy o wybodaeth!

Dydd SUl
20.10.19 | 23:00 | CLWB IFOR BACH

DIM SŴN: Parti Diwedd SŵN 2019

Mae’n nos Sul, ti wedi bod ar dy draed am y 72 awr diwethaf yn hopian o le i le yn darganfod artistiaid a synau newydd – ti methu stopio, ti ddim moyn stopio, ti methu meddwl am unrhywbeth gwaeth ‘na mynd adre a rhoi gorau i’r penwythnos ecstatig yma. Paid a poeni – ma’ gyda ni rhywbeth i chi. Mae gang Heavenly Recordings yn barod i gamu at y podiwm DJ yn Clwb am y ddawns olaf! Dyma after party enwog Sŵn. Gall gwsg aros.

Fringe