Free-Love

Yn creu iwtopia allan o iwtopia llai sef sîn greadigol Glasgow, er bod Happy Meals wedi newid eu henw i Free Love, maent yn bwriadu gwneud union yr un peth – creu bliss cymunedol rhwng cerddoriaeth gorffwysol gyda asid analog, krautrock seicadelic a breuddwyd disco Italo. Mae Suzi Rodden a Lewis Cook wedi cynnal gwersi yoga yn y p’nawn a nosweithiau cysgu ond mae eu gigs yn llwyddo i’ch deffro gyda geiriau Ffrengig a Saesneg Rodden a pherfformiadau bydd yn cyffwrdd â’ch henaid. Yo! Peidiwch a methu hwn!! 

Ymunwch a chylchlythyr Sŵn islaw…