Foxxglove

Mae Foxxglove yn gerddor o Gaerdydd, mae prosiect Ffion Murray yn plethu pop dwys, difridol gyda electronics tywyll yn defnyddio ei phrofiadau ei hun wrth fynd ati i ysgrifennu caneuon. Mae Foxxglove yn cynnig stori sy’n amrwd, onest ac agored sy’n debyg i artistiaid eraill fel Daughter a Novo Amor.

Perfformiodd mewn sawl gig byw yn ystod 2019, ymunodd â’r Forte Project a gweithiodd fel cerddor a chynhyrchydd i Minas. Bydd Foxxglove yn rhyddhau ei sengl ‘City’ yr Hydref hwn ac rydyn ni wedi’n dotio i fod yn rhan o’i blwyddyn cyffrous hi!

Ymunwch a chylchlythyr Sŵn islaw…