Feet

Yn fwystfil o Coventry, mae Feet yn rhan o linach o gangiau seicadeilic Prydain. Efallai y byddwch chi’n clywed darnau o’r Beatles, the Coral neu Syd Barrett yma, ond nid yw Feet yn fasnachwyr retro, yn hytrach yn ffatri o syniadau gwallgof, yn llifo rhwng synau a genres cerddorol, ac yn gwneud hyn i gyd yn wên o glust i glust. Ers dod yn rhan o deulu Yala! Records, mae Felix White o label y Maccabees yn honni mai’r lle gorau i weld Feet yw mewn clwb nos neu mewn gŵyl gerddorol, felly cer i sefyll yn y blaen! 

Ymunwch a chylchlythyr Sŵn islaw…