Ecsgliwsif: Sengl Newydd Kim Hon

Ar ôl rhyddhau eu sengl cyntaf ‘Twti Ffrwti’ ym mis Mai, cafodd byd KIM HON ei gyflwyno i ni drwy eu kaleidoscope cerddorol liwgar. Byd hollol unigryw cafodd ei baentio gan KIM HON yn defnyddio eu lliwiau gwallgo’. Cafodd ‘Twti Ffrwti’ ddim cyfle i adael y tonfeddi wrth iddo gael ei benodi’n drac i ddiwrnodau hir yr haf gyda’i eiriau hypnotig a grŵfs ffynci.

Lle nesaf i KIM HON? Yn defnyddio wanderlust pop SFA a rhythmau dawns ôl-bync LCD Soundsystem, gall y band fynd a ni i unrhywle…. i’r sengl nesaf yr awn ni – ‘Nofio Efo’r Fishis’. Sengl sy’n gwrthod gadael fynd, yn flanced o sêr yn cael ei dynnu dros ein pennau gyda nostaljia, rhaglenni teledu y 90au, gwallgofrwydd y byd a breuddwydion afreal. 
Dyma esboniad o’r gân gan brif leisydd y band, Iwan Fôn – “Diwrnod sych o fis Medi, asio ar ginio fistyll Bryn Ddreinniog tra’n cnoi liberty caps. Yn ogytal ar tacla direudus yma, mae sawl sy’n gyfrifol am gyna’r fflam sy’n goleuo seinwedd y gân. Agweddau nostalgaidd megis FIFA 03, teledu plant y 90au yn ogystal a chymdogion llwyd Ynys Môn.

Gwelwch nhw yng Ngŵyl Sŵn ar nos Sul 20fed Hydref.