Easy Life

O dafarndai Caerlŷr i anialwch Coachella, mae R&B Easy Life wedi’u harwain ar eu taith gyflym syth mewn i orbit. Er hyn, mae eu traed yn gadarn ar y ddaear: mae llais pigog a garw’r prif leisydd, Murray yn parhau, gyda’i hanesion am brinder arian a chariad yn asgwrn cefn i gerddoriaeth Easy Life. Gwrandewch ar eu senglau: Pockets and Temporary Love Part 1 & 2, mae’r ddwy sengl yn llawn skit falsetto, allweddellau glan a prociadau cryf gan offerynnau pres. Yn cyfuno synau electronig arloesol gyda band go iawn a  tiwns gogoneddus. Mae peryg o fod yn gaeth i’r band hwn.

Ymunwch a chylchlythyr Sŵn islaw…