Devon

Mae bron yn amhosib i chwilio am Devon ar Google (dal yn haws na Yes), ond mae’r cwest yn werth bob eiliad. Mae Devon Cassells yn coginio’i electropop deniadol yn ei stafell wely ag mae’n troi digonnedd o bennau gyda lle ar lawer playlists. Gyda cymysgedd smart o gitars mathredig a curiadau gwichfawr, mae caenuon fel ‘Weirdo’ a ‘I Don’t Want 2 B UR Friend’ yn reiat o anadferadwyedd ieuenctid, mwg o liw ag agwedd. 

Ymunwch a chylchlythyr Sŵn islaw…