CWESTIYNAU A GWYBODAETH

CYFFREDINOL

C. Ble mae Gŵyl Sŵn?

A. Mae Gŵyl Sŵn yn cael ei chynnal mewn amryw o leoliadau yng nghanol Caerdydd.

C. Pryd mae Gŵyl Sŵn?

A. Mi fydd Gŵyl Sŵn yn digwydd rhwng 18fed-20fed o Hydref

TOCYNNAU

C. Ble alla’i brynu fy nhocyn?

A. Fan hyn!

C. Ble ydw i fod casglu fy mand garddwn?

A. Mi fydd y gyfnewidfa docynnau wedi’i leoli yn bar Beelzebubs, Church Street. Mi fydd y gyfnewidfa ar agor drwy’r holl benwythnos, mi fydd ein horiau agor yn cael ei gyhoeddi yn agosach at yr ŵyl.

C. Oes modd prynu tocyn diwrnod ar gyfer yr ŵyl?

A. Mae modd prynu tocyn diwrnod fan hyn.

C. Oes modd prynu tocyn lleoliad ar gyfer yr ŵyl?

A. Does dim tocynnau lleoliad ar gael.

C. Ga’i gasglu band garddwn fy ffrind?

A. Rydym yn gweithredu polisi llym o osod bandiau garddwn ar arddyrnau cwsmeriaid yn y gyfnewidfa docynnau. Mae hyn yn sicrhau nad yw ymwelwyr yr ŵyl yn colli eu band garddwrn wrth iddynt gerdded o leoliad i leoliad.

C. Oes rhaid i mi brintio fy nhocyn er mwyn casglu fy mand garddwn?

A. Nagoes. Mae modd dewis yr opsiwn e-docyn wrth brynu tocyn o Ticket Web. Dewch a’r e-docyn ar eich ffôn symudol ar y diwrnod.

AMSERLEN

C. Pwy sy’n chwarae Gŵyl Sŵn eleni?

A. Dyma pwy sy’n chwarae hyd yn hyn. Mae modd tanysgrifio i’n cylchlythyr er mwyn cael y newyddion diweddaraf ar gyhoeddiadau newydd.

C. Ble alla’i ddod o hyd i amserlen yr ŵyl?
 
A. Mi fyddw’n ni’n cyhoeddi’r amserlen lawn yn agosach i’r ŵyl. Mae modd ffeindio diwrnod perfformio’r artist trwy clicio fan hyn, ac yna cliciwch ar y dyddiadau.
 

LLEOLIADAU

C. Pa leoliadau sydd yn cael eu defnyddio eleni?

A. Mi fyddw’n ni’n cyhoeddi’r lleoliadau yn agosach at yr ŵyl.

C. Oes yna gyfyngiad oedran i’r ŵyl?

A. Mae’r holl ŵyl yn 18+ mi fydd yn rhaid dangos ID wrth y drws i’r tîm diogelwch.

HYGYRCHEDD

C. Ydy’r lleoliadau yn addas ar gyfer cadair olwyn?

A. Yn anffodus, nid yw pob lleoliad yn addas ar gyfer cadair olwyn. Rydym yn trio defnyddio lleoliadau addas er mwyn sicrhau bod pawb yn gallu mwynhau Gŵyl Sŵn. Mi fyddw’n ni’n cynnwys gwybodaeth bellach am y lleoliadau yn agosach i’r ŵyl.

TEITHIO + PARCIO

C. Ble alla’i barcio?

A. Mae modd ffeindio meysydd parcio fan hyn.

C. Oes modd parcio a theithio?

A. Mae Caerdydd yn rhedeg bysiau o dri maes parcio tu allan i ganol dinas Caerdydd. Am fwy o wybodaeth, dilynwch y linc yma.

C. Pa drafnidiaeth gyhoeddus sydd ar gael yng Nghaerdydd?

A. Mae modd cynllunio eich taith fan hyn neu beth am ddefnyddio Next Bike

IECHYD A DIOGELWCH

C. Beth yw eich polisi iechyd a diogelwch?

A. Mae modd darganfod mwy am bolisïau iechyd a diogelwch pob lleoliad o’i gwefan.

CYMRYD RHAN

C. Oes modd gwneud cais i wirfoddoli yng Ngŵyl Sŵn eleni?

A. Mi fydd ceisiadau ar gyfer gwirfoddoli yng Ngŵyl Sŵn yn agor mewn rhai fisoedd. I gael mwy o wybodaeth a phecyn ymgeisio pan fo ceisiadau ar agor, tanysgrifiwch yma.

C. Oes modd gwneud cais i chwarae yng Ngŵyl Sŵn eleni?

A. Yn anffodus mae ceisiadau i chwarae wedi cau eleni.

C. Oes modd ysgrifennu am Ŵyl Sŵn eleni?

A. Anfonwch e-bost i ni!