3edd ton o artistiaid wedi’i cyhoeddi!

5 mis yn ôl fe gyhoeddon ni’r don gyntaf o artistiaid i ddod i’n dinas hyfryd mis Hydref. Nawr daw’r amser i gyhoeddi’r 3ydd don, ar un olaf oll! Yn sicr, ni heb arafu eto, gyda 47 artist newydd eu hychwanegu, a chyfanswm o 142 yn ein lein-yp llawn. Mae’n hen bryd i ddechrau gwisgo’r bŵts cerdded yna o gwmpas y tŷ wrth i ni dwymo lan ar gyfer Sŵn 2019. Gyda dim ond 6 wythnos i fynd, dyma pwy ni newydd gyhoeddi:

Asha Jane, audiobooks, Bambara, Brand New Friend, Casi, Conchúr White, Creatures, Devon, Dylan Cartlidge, Emma McGrath, Elsa Hewitt, Foxxglove, Free Love, Ghostlawns, Grace Lightman, HMLTD, Honest Thieves, Hyll, John MOuse, Josiah Konder, Krush Puppies, Lauran Hibberd, Lazarus Kane, Liz Lawrence, Look Mum No Computer, Macy, Modern Habits, Natty Paynter, Obey Cobra, Owain Felstead, Patawawa, Plastic Estate, Pozi, Raf Rundell,  Rainbow Maniac, Ritual Cloak, Ruthie, Sam Calver, Scavengers, Shadowlark, Slagheap, Sonny Winnebago, Stats, Sunshine Frisbee Laserbeam, Super Marine, Tacet, Telgate.

Fel anrheg bach ar fore Dydd Llun, ni hefyd wedi cyhoeddi llwyfan arbennig elenni. Mi fydd ‘A Heavenly Afternoon’ yn gweld 6 o rostr Heavenly Recordings yn chwrae llwyfan un o’r lleoliadau am brynhawn o fiwsig anhygoel.

Mi fydd ‘A Heavenly Afternoon’ yn cynnwys audiobooks, Amber Arcades, Working Men’s Club, Katy J Pearson a Raf Rundell.

“Ond, aros! Ble mae hwn i gyd yn digwydd?” Ah, paid a phoeni. Mi fydd cyhoeddiad y lleoliadau yn dod yn fuan iawn, felly cadwch lygaid ar ein rhwydweithiau cymdeithasol wrth i ni rhyddhau’r holl wybodaeth pwysig yn dilyn at Gŵyl Sŵn 2019!

 

P.S mae tocynnau’r 2il don yn hedfan allan a yn debygol o symud ymlaen i’r don olaf yn fuan, felly peidiwch oedi! Cipiwch tocyn cyn iddynt godi mewn pris.