20 Wincs yng Nghaerdydd: Ein Canllaw i Westai’r Ddinas

Ar ein blog, fe gyflwynon ni arcêds rhyfeddol Caerdydd, o fewn un o’r rhain mae Hotel Indigo. Yn gorffwys rhwng bwyty cogydd seren Michelin a thŷ persawr fegan, di-greunoldeb, mae staff Hotel Indigo yn gallu siarad 8 iaith tramor rhyngddynt. Ewch i Arcêd Dominions ar Heol y Frenhines i ffeindio’r sefydliad rhyfeddol yma.

The Wonderful Mrs Potts Backpackers

 

 

 

 

 

 

Ar gyfer y rhai sy’n dewis y tipis posh ‘na yng Ngŵyl Dyn Gwyrdd, The Wonderful Mrs Potts Backpackers yw’r lle i chi. Meddyliwch garafanau VW vintage, gwelyau bync wedi’i leinio gyda phren, a chegin eich mam-gu, i gyd o fewn camau o gigfannau Sŵn eleni. Gallwch ffeindio Mrs Pott’s a’i ystafelloedd ar 109 Heol Eglwys Fair.

Lodge on a Lake

I’r rhai sydd am godi mewn tawelwch wedi’i amgylchynu gan brydferthwch naturiol (ni’n gwbod bod noson o partïo yn y ddinas yn meddwl nid chi yw’r prydferthwch naturiol yma), mae’r  Lodge On A Lake yn opsiwn perffaith. Yn llythrennol, ‘Lodge’ ar lyn yw hwn, a dim ond 15 munud o ganol y ddinas. Bydd y gwesty preifat yma yn eich paratoi ar gyfer ddiwrnod arall o ddarganfod cerddoriaeth yng nghanol y ddinas. Mae’r ‘Lodge on a Lake’ wedi’i leoli yn Michaelstone-y-fedw.

The Bugail Hut

Yn bellach i ffwrdd, ond werth pob milltir, mae The Bugail Hut yn Sain Dunwyd. Ffermdy wedi’i cwtsho mewn i nifer fach o droedfedd sgwâr yw’r gwesty bach yma. Chi’n gwbod y sinc ddwfn gwyn yna chi ‘di bod yn breuddwydio amdano? Mae ‘na un. A’r lle tân? Mae ‘na un ohonyn nhw hefyd. A’r gorau oll – mae’r caban mewn cae wrth ymyl y môr. Croeso.

Jolyons

Yn olaf, ni nol yng Nghaerdydd, yn ymweld ag ateb y ddinas i Ynys y Bari. Mae Bae Caerdydd yng nghanol yr haf yn llenwi gyda thywod, trîts a chychod. Yma fe ffeindiwch chi Jolyons – gwesty boutique wedi’i leoli yng Nghilgant Bute. Gydag ystafelloedd wedi’i enwi ‘Enchanting Hideaway’, ‘Voyage of Discovery’ a ‘Fun Lovers’ Paradise’, pam na fyswch chi eisiau aros noson neu ddau?

 

FOR Cardiff: FOR Cardiff yw Ardal Gwella Busnes Caerdydd. Mae’n sefydliad nid-er-elw a gaiff ei arwain gan fusnesau, a busnesau’r ddinas sy’n pleidleisio amdano ac yn ei ariannu. Mae ei gynllun busnes mentrus yn trawsnewid Caerdydd, ac yn ei wneud yn lle mwy croesawgar, bywiog a dylanwadol.

www.forcardiff.com